Share
Home Image

TONNAM CONSTRUCTION

Architecture | Construction

01

TONNAM CONSTRUCTION

บ้าน ที่มีความสมบูรณ์ เป็นที่พักผ่อนทั้งกายและใจ ให้ความมีชีวิตชีวาแก่ผู้อยู่อาศัย คงเป็นบ้านในฝันที่อยู่ในใจของใครหลายคน เราได้เห็นถึงความสำคัญในจุดนี้และมีความพร้อมที่จะให้บริการด้วยประสบการณ์ ยาวนานกว่า 10 ปี โดย สถาปนิก วิศวกร และทีมงานมืออาชีพ

บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตและเป็นที่ให้พักพิงเพื่อให้ความสุขทั้งกายและ ใจแก่ผู้อยู่อาศัย ดังนั้นการสร้างบ้าน ควรให้ความสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ การออกแบบ การออกแบบที่ดีช่วยให้บ้านเกิดความลงตัว สมบูรณ์แบบในเรื่อง ความสวยงาม งบประมาณ ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย มีเอกลักษณ์ของตนเอง ลดปัญหาต่างๆ พร้อมยังสามารถเตรียมแก้ปัญหาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้

02

Some Interisting Facts

บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตและเป็นที่ให้พักพิงเพื่อให้ความสุขทั้งกายและ ใจแก่ผู้อยู่อาศัย ดังนั้นการสร้างบ้าน ควรให้ความสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ การออกแบบ การออกแบบที่ดีช่วยให้บ้านเกิดความลงตัว สมบูรณ์แบบในเรื่อง ความสวยงาม งบประมาณ ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย มีเอกลักษณ์ของตนเอง ลดปัญหาต่างๆ พร้อมยังสามารถเตรียมแก้ปัญหาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้

03

Our featured Works

งานก่อสร้างบ้านและอาคาร CONSTRUCTIONS

งานก่อสร้างบ้านและอาคาร

เนื่องจากเราเป็นผู้ออกแบบ งานก่อสร้างของเราเน้นในเรื่องการสร้างงาน ที่มีคุณภาพและสวยงาม ให้ได้ตามมาตรฐาน คุมงานเอง มีช่างเป็นของเราเอง และมีผู้รับเหมาที่มีความเป็นมืออาชีพและถนัดงานเฉพาะด้านในส่วนต่างๆ มีใบประกอบวิชาชีพเป็นตัวการันตี ในเรื่องของการออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงานซึ่งทางผู้รับเหมาทั่วไปไม่มี

ออกแบบบ้านและอาคาร ARCHITECTURE DESIGN

งานสถาปัตยกรรมออกแบบบ้านและอาคาร

จุดเริ่มต้นของ บ้าน ควรเริ่มต้นตั้งแต่ การออกแบบ การออกแบบที่ดีช่วยให้บ้านเกิดความสมบูรณ์ ลงตัว ในเรื่องของ งบประมาณ ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย มีเอกลักษณ์ในแบบที่คุณต้องการแสดงความเป็นตัวตนของคุณผ่านงานสถาปัตยกรรม และยังช่วยสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้ บ้าน คือ บ้าน อย่างที่คุณต้องการโดยเรา บริษัท ต้นน้ำ แลนด์สเคป แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด